Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi

Học phí Năm 2020/2021

Nhà trẻ:
Phí đăng ký: $ 400
Học phí hàng tháng (bao gồm bữa trưa): $ 500 (cả ngày), $ 380 (1/2 ngày)

Mẫu giáo / Tiểu học:
Phí đăng ký: $ 550 (chỉ năm đầu tiên)
Đồng phục + Bảo hiểm trường học: $ 120
Xe buýt đến trường: 1 chuyến một lần $ 40 / tháng - Chuyến đi khứ hồi $ 70 / tháng
Học phí hàng tháng với bữa trưa (bằng us$):

Giảm giá

Giảm giá gia đình = 10% cho đứa trẻ thứ 2 đăng ký, 15% cho đứa thứ 3 trở đi. Xem điều kiện.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram