Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi

Học phí Năm 2021/2022

Saint Ange pupils

Trường Saint Ange cung cấp một số học phí cạnh tranh nhất của các trường quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đảm bảo một nền giáo dục chất lượng và một tương lai đầy hứa hẹn cho con bạn.

Nhà trẻ:
Phí đăng ký: $ 400
Học phí hàng tháng (bao gồm bữa trưa): $ 520 (cả ngày), $ 420 (1/2 ngày)


Mẫu giáo / Tiểu học:
Phí đăng ký: $ 550 (chỉ năm đầu tiên)
Đồng phục + Bảo hiểm trường học: $ 120
Xe buýt đến trường: 1 chuyến một lần $ 40 / tháng - Chuyến đi khứ hồi $ 70 / tháng
Học phí hàng tháng với bữa trưa (bằng us$):

Thanh toán hàng quý Đứa trẻ mang
quốc tịch Pháp
Các quốc tịch khác
Quý 1 (tháng 9/tháng 12)2.800 $3.120 $
Quý 2 (tháng 1/tháng 3) 2.100 $2.340 $
Quý 3 (tháng 4/tháng 6) 2.100 $2.340 $
Thanh toán hàng năm6.650 $7.410 $

Giảm giá

Giảm giá gia đình = 10% cho đứa trẻ thứ 2 đăng ký, 15% cho đứa thứ 3 trở đi. Xem điều kiện.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram