Nhà trẻ và trường học từ 6 tháng đến 11 tuổi

Học phí

Bảng giá

Mẫu giáo

  • Phí đăng ký: $ 400
  • Học phí hàng tháng (bao gồm bữa trưa): 480 đô la (cả ngày), 350 đô la (1/2 ngày)

Trường học

  • Phí đăng ký: $ 550 (chỉ trong năm đầu tiên)
  • Đồng phục + Bảo hiểm trường học: $ 120
  • Học phí hàng tháng với các bữa ăn:
  • $ 670 mỗi tháng nếu thanh toán hàng tháng
  • $ 640 mỗi tháng nếu thanh toán hàng quý
  • $ 610 mỗi tháng nếu thanh toán hàng năm
  • Xe buýt: $ 60 mỗi tháng
  • Các khóa học tiếng Pháp ở ngoại khóa: $ 40 mỗi tháng

Giảm giá

Giảm giá gia đình = 10% cho đứa trẻ thứ 2 đăng ký, 15% cho đứa thứ 3 trở đi. Xem điều kiện.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram